Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/clients/client6/web53/web/components/com_k2/router.php on line 292
 HIRDETMÉNY a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról - Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda
csütörtök, 25 március 2021 16:34

HIRDETMÉNY a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

warningTisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 27. 8.30 - 17.00-ig • április 28. 8.30 – 17.00-ig

 

A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében a szülőnek/gondviselőnek nem feltétlenül szükséges megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat elegendő az első óvodai nevelési napon bemutatni.

Elektronikus jelentkezés a következő címen történhet:

Nagyne [PONT] Zsilovics [PONT] Timea [KUKAC] uni-mate [PONT] hu

Letölthető adatlap a beiratkozáshoz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

A szülő –tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az Oktatási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy a védőnő rendelhető ki.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Cím: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest Pf. 19.) Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt.72.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre, vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelezettségének.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvoda felvételi körzete: Kaposvár

Füredi utca 49-53. és 36-146.

Léva utca 13-27. és 14-28.            

Kinizsi lakótelep 1-5.

Toldi utca 1-7. és 2-20.

Ezen kívül fogadjuk a (jelentkezők számától függően) a felvételi körzeten kívüli, ill. a más településen lakó gyermekeket is.

A felvételről  az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2021. május 21-ig. A szülő - ha azt a beiratkozáskor elektronikus elérhetőségének megadásával kérte – emailben  értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy a felvétele elutasításra került.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a MATE Kaposvári Campus főigazgatójának címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

A gyermek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról.

A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

Bemutatkozó film az óvodáról: https://www.youtube.com/watch?v=OXYVRn0rMHY

Tovább a kategóriában: « Nyári zárva tartás

zold ovoda logo

legszebb kert logo

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830SZIE KAPOSVAR  ovoda logo

SZIE Kaposvári Campus, Gyakorló Óvoda • Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76-78.
telefon: 82/512-254 • 82/512-255 | e-mail: gyakorloovi [KUKAC] ke [PONT] hu

Adatvédelem

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.